Foråret 2023

Circling for Scenekunstnere

En af de vigtigste egenskaber som scenekunstner er at være nærværende og indfølende med kollegaer, det stof vi står med mellem hænderne, såvel som med publikum. For at kunne være nærværende med en anden, bliver vi nødt til at kunne være nærværende med os selv og kunne mærke og give indre plads til subtile reaktioner i os selv.

I foråret 2023 afholder vi tre events hvor du vil du blive introduceret til Circling, en form for Relationel Meditation, der er startet i USA og videreudviklet af Circling Europe. I Circling arbejder vi med at finde en meditativ accept og opmærksomhed på hvad der sker i nuet. Når vi sætter farten ned, fokuserer og afslører hvad der sker imellem os skaber vi rum for mere intimitet med os selv og dybere møder med verden omkring os. 

Arrangementerne er tænkt som en introduktion til Circling for scenekunstnere. Du kan tilmelde dig til arrangementerne enkeltvis eller til alle tre til en nedsat pris. 

“jeg tænker at circling især kan være relevant når man arbejder med intensive kunstneriske processer, især når de finder sted i kollektiv form, og i mindre grupper. I intense kreative processer, hvor fokus som regel ligger primært på skabelsen af et værk, (ofte under et vist tidspres), er det altafgørende at værne om nærvær og dialog. Dette kan sikres gennem et instrument som Circling, som sikrer gennemsigtig, åben kommunikation blandt de involverede.”

Nullo Facchini Artistic Director at TanTou

Hvad kommer der til at ske

Om Circling

Circling handler om at bringe vores nærvær, livsenergi og sårbarhed ind i kontakten med et andet menneske eller en gruppe. Gennem Circling træner vi vores sensitivitet og empati, bygger kapaciteter til bedre at forstå vores egne og andres impulser. Vi begynder at stole på vores intuitioner fra et endnu dybere sted og lærer at kommunikere vores grænser og længsler mere tydeligt.

Vi vil introducere dig til øvelser, der er ment til at bringe dig mere i kontakt med dig selv og dine omgivelser. Øvelserne har alle fokus på nærvær, intimitet og sensitivitet overfor dét der sker i rummet mellem dig og et andet menneske i hvert øjeblik. Det handler altså i høj grad om at træne hvordan du mærker dig selv, mens du er i skabelsen af et værk og på scenen. 

Helt konkret har vi erfaret at Circling bidrager til:
At man bliver bedre til at lytte til sin sine omgivelser, og høre dem samtidig med at man mærker/lytter til sig selv.
At man bliver bedre til at være ægte nysgerrig, og stole på det tomrum hvori nysgerrigheden dukker op.
At man bliver bedre til at bringe hele sig selv i spil når man er på scenen.

“For me Circling is a great teacher in presence. Through being with what is felt in me, I get present with other people, what's alive in the room, or an audience. Through allowing and letting flow what is inside of me I tap into the potential of the moment, and the moment supercharges when you are on stage. People have reflected back to me that I am more emotionally available now, and through that, more interesting to look at. As a performer, I am dealing with a lot of intensity. So when I grow my capacity to be with intense emotions, I develop freedom on stage. Also, my work is not only to feel but to shape and sometimes withhold or counteract energies. Circling have made me more adept in tracking what is here, which allows me to play with what's actually going on in the room. It makes me more alive on stage, and in my life in general.”

Tova Eli Ekenberg www.tovaekenberg.com

Mød

Underviserne