Nærværende arbejdskulturer med

Relationelle kompetencer

Jeg understøtter

Nærvær og fællesskab i organisationer

Medarbejdere der oplever anerkendelse på deres arbejdsplads er glade og glade medarbejder skaber attraktive arbejdspladser. Jeg kultiverer kommunikerende arbejdskulturer med mere nærvær, ærlighed og tillid ved at understøtte udviklingen af relationelle kompetencer.

Jeg bidrager til at skabe sunde arbejdskulturer ved at skabe rum for mere tillidsfulde og ærlige relationer. Arbejdsmiljøer hvor der er åbenhed for at møde hinanden med respekt og anerkendelse hvor individet føler sig set, hørt og værdsat, har gode relationer til både kollegaer og ledelse samt oplever at de kan bruge deres evner og erfaring til at skabe værdi for kunder såvel som for arbejdspladsen.

 

Jeg er inspireret af arbejdet med Inner Development Goals og tror på at det er afgørende at fokusere på personlig og relationel udvikling som en del af arbejdet med bæredygtig omstilling. I mit arbejde med byudvikling har det været klart for mig at samfundsudvikling, organisationsudvikling og personlig udvikling hænger uløseligt sammen. 

Jeg ser circling som en virkelig effektfuld og lærerig praksis til bl.a. at opdage hvordan vi fungerer i relationelle dynamikker, og til at træne evnen til at italesætte og ændre disse dynamikker til det bedre. Jeg oplever at Peter i sin måde at facilitere circling på er et levende udtryk som er i stand til at demonstrere den praksis han guider.

Bjørn Ulddal www.relead.dk

Jeg arbejder med...

Mennesker der
leder mennesker

Jeg faciliterer workshops og kurser der hjælper ledere til at udvikle organisationer hvor medarbejderne føler sig set, hørt og værdsat.

Mennesker der
arbejder i teams

Jeg afholder events og kurser, der sætter teams i stand til at samarbejde, kommunikere og løse konflikter på bedre og mere produktiv vis.

Mennesker der
arbejder med mennesker

Jeg holder workshops der hjælper sundhedspersonale, pædagoger og andre fagligheder til at styrke deres nærvær, sensitivitet og kommunikationsevne.

Sundere kroppe og mindre stress

Kropsterapi abonnement

Med et kropsterapi-abonnement for din virksomhed får medarbejderne mulighed for at booke behandlinger efter behov. Kropsterapi er et rigtig godt redskab til at komme ned i kroppen, arbejde med lændesmærter, ondt i rygge, nakkeproblemer mv. og kan hjælpe til med at modvirke stress og andre arbejdsrelaterede sygdomme. Det er i de fleste tilfælde bedre og mindre omkostningsfyldt at forebygge istedet for at symptombehandle og en kropsterapeutisk behandling om måneden kan gøre en verden til forskel. 

Abonnementsaftaler

En behandling varer ca. en time inklusiv samtale.
kr 800 pr. behandling
  • Klippekort 10 behandlinger: 6500,-
  • Klippekort 20 behandlinger: 12.500-